להאנתך
על הוועד
גליונות
גליונות על המזון
אמן ואמן
מפליא לעשות
על המזון
ברכת ה
קשר
'
אויסגאבעס
SIGN UP TO RECEIVE
OUR MONTHLY
GILYOINES
הירשם לקבל
הגליונות חודשי
שרייבט אייך איין
צו באקומען די
חודשליכע גליונות
נאך די ריזיגע הצלחה פון ״אמן ואמן״ וועלכע איז ארויס אין 4 ווערסיעס, אידיש, וואקאל, לשה״ק און ענגליש, האבן זיך די עסקנים פון ״וועד מורא מקדש״ זיך אריינגעווארפן ארויסצוגעבן אן אלבוים אויפ׳ן זעלבן שטייגער ווי ״אמן ואמן״ נאר אצינד איבער די טעמע פון ״ברכת המזון״. סיי דעם גרויסן ענין פון בענטשן ברכת המזון בכוונה און ווי אויך איבער דאס חשיבות פון זיך וואשן צו ׳המוציא׳ - ענדערש ווי זיך פטר׳ן מיט א מזונות.

די ניגונים זענען געשריבן געווארן דורך די בארימטע בדחנים ר׳ מאטי אילאוויטש, און ר׳ וועלוול פעלדמאן, און ווערן געזינגען דורך ר׳ שרגא געשטענער, ר׳ מאטי אילאוויטש, ר׳ שלמה דאסקאל, ר׳ וועלוול פעלדמאן און ר׳ משה אייזענבערג. די מוזיק אויף דעם סידי איז געשריבן  געווארן דורך דעם לענגעדארן ר׳ ישראל לאם און דער פרישער שטערן בעולם הנגינה ר׳ יחזקאל ברויער.

דער סידי האט געהאט גאר א שטארקן אפקלאנג ווען אסאך אידן נעמען זיך אונטער מקפיד צו זיין זיך צו וואשן און בענטשן אינעווייניג און זוכה זיין צו אלע גוטע השפעות.